http://rpc.twingly.com/ Fonder, stiftelser & Stipendier att söka!!: Året runt

Nividas

Nividas
Låna hem glasögon innan du bestämmer dig!

Året runt

Behövande

Einar Hansens Allhemsstiftelse 
Fredrik Lindströms minne I Eskilstuna
Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen Älvsborgs/Värmlands län
Föreningen FVO Stockholm, ibland andra orter. Håll koll på deras hemsida
Govenii minne Stockholm
Greta och Johan Kocks stiftelser Trelleborg
Gula änglarna Stockholm framför allt hemlösa
Gunvor o Josef Anérs stiftelse Ansökan via FVO
Göteborgs kyrkliga stadsmission Göteborg
Hedvig Elionoras Församling Stockholm
John och Karin Nilssons Stiftelse Oskarshamns församling
Karin Karlssonstiftelse (4ggr/år ej angivet när) Stockholm
Karla Mårtenssons minnesstiftelse Skivarps församling
Kontakt och Gemenskap
Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse Äldre
Per och Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga ändamål Hela Sverige
Rune Ljungdahls stiftelse
Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem Gustaf Vasa-, Adolf Fredriks- eller Matteus församling
Stiftelsen Tjolöholmsfonden Göteborg och Bohuslän har företräde
Stiftelsen Rune Ljungdahl
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm
Stockholms stadsmission Stockholm
Svenskakyrkan
SverigesBarn Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland
Visita Arbetsoföra Medlem i SRF

Studerande


Estrid Ericsons stiftelse Hela Sverige, Eftergymnasialt
Sverige-Amerika Stiftelsen Olika datum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar