Toppformula

Toppformula
Massa rabatt på värdefulla vitaminer

Sjuka och Handikappade

Januari

31/1 Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond "Avsevärd funktionsnedsättning" Malmöhus län
31/1 Stiftelsen Gustav Anderssons minnesfond

Februari

1/2 Ulrika Eklunds Stiftelse MS och diabetes
13/2 Västra Götalandsregionen Västra Götaland
15/2 Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond Handikappade barn Hela Sverige

Mars

1/3 Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering funktionsnedsättningar 0-25år
10/3 Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond
15/3 Stiftelsen Tomta Barnhem
April

1/4 Västra Götalandsregionen Västra Götaland
30/4 Tage Larssons stiftelse   Kungsbacka
30/4 Stiftelsen Axel och Siri Serrongs fond  Skåne, Blekinge, Hallands, Jönköping, Kronobergs och 

Maj

1/5 Ulrika Eklunds Stiftelse MS och diabetes
22/5 Västra Götalandsregionen Västra Götaland

Juni

Juli

Augusti

September

1/9 Crafoordska Stiftelsen
1/9 Elin Gunnemarks stiftelse Gravt handikappade och utvecklingsstörda barn
1/9 Bidragsstiftelsen Rörelsehindrade
30/9 Växsjö kommun Kalmar län

Oktober

1/10 Axel Linders stiftelse Företräde för fd. Älvsborgs län
1/10 Ulrika Eklunds Stiftelse MS och diabetes
1/10 Makarna Myrdals fond
8/10 Idas minnesfond                              Arb.platsolyckor eller andra olyckor Främst Trelleborg
15/10 Stiftelsen Tomta Barnhem
15/10 Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
15/10 Carlssons Stiftelse
15/10 Stiftelsen Nils Ohlssons minne syn-, tal/språk- eller hörselskador även dyslexi
31/10 Stockholms Dövas Förening stiftelse för Gåvomedel Döva
31/10 Stiftelsen Gåvomedel för sociala ändamål Döva
31/10 Stiftelsen Gåvomedel för personutveckling Döva

November

15/11  Allan och Brita Lindquists stiftelse HELA SVERIGE
30/11 Aktivisfonden

December

15/12 Anna-Stina och John Mattsons minnesstiftelse för sonen Johan  (upp till 25 år)
   Trafikskador som lett till skador på centrala nervsystemet
31/12 Göran Tidfälts fond Trafikskador som lett till betydande funktionsnedsättning


Året runt

Familjen Alvar Brodins Minnesfond Cystisk fibros Året runt Medlemmar i CfRF Änggårdsstiftelsen Funktionsnedsatta Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län
Settergrens stiftelse Gamla Skaraborg
Stiftelsen Henning Ahlsons fond Gamla Skaraborg 50+
Hedvig och Viktor Renströms stiftelse Gamla Skaraborg 50+
SRF samling med stiftelser för synskadade
DHR Bidragsstiftelse betydande rörelsehinder
Stiftelsen Petter Bernhard Savelas Minnesfond betydande rörelsehinder
Elin Gunnemarks stiftelse betydande rörelsehinder
Margit Fagraeus Schinagls stiftelse betydande rörelsehinder
Bo Lagerqvists Stiftelse betydande rörelsehinder
Rosenbäcksstiftelsen Sammanträder 4ggr/år Funktionshinder
Karin Karlssonstiftelse (4ggr/år ej angivet när) Stockholm


Osorterade datum

Insamlingsstiftelsen Cancer- & Allergifonden Cancer och/eller Allergi
Cancerhjälpen
CancerRehabFonden
Curo
Lomma kommun
Region Uppsala Samling av fonder för handikapp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar