http://rpc.twingly.com/ Fonder, stiftelser & Stipendier att söka!!: Carin (Cajsa) Bolins stiftelse för livskraft och framtidshopp

Annons för Cocopanda

Annons för Cocopanda
Gör ett väl värt besök i Cocopandas Outlet!

tisdag 17 januari 2017

Carin (Cajsa) Bolins stiftelse för livskraft och framtidshopp


Stiftelsen har ett huvudsakligt syfte att ge funktionshindrade personer, men också framåtsträvande ungdomar, med eller utan funktionshinder, livskraft och framtidshopp samt lämna bidrag till behövande, med psykiskt eller fysiskt handikapp, för att skaffa en Assistans/service/vård/terapihund som kan hjälpa personen till livskraft och framtidshopp.

Ansökan ska inför nästa utdelning vara stiftelsen tillhanda senast den 31 mars innevarande år.


Mer info och ansökan här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar