http://rpc.twingly.com/ Fonder, stiftelser & Stipendier att söka!!: Elin Gunnemarks stiftelse för gravt handikappade eller utvecklingsstörda barn

Buyersclub

Buyersclub
Bli medlem och hämta hem dina gratisprodukter!

tisdag 10 januari 2017

Elin Gunnemarks stiftelse för gravt handikappade eller utvecklingsstörda barn

Elin Gunnemarks stiftelse för gravt handikappade eller utvecklingsstörda barn
c/o DHR:s Bidragsstiftelse
Alsnögatan 7 4tr,
11641 STOCKHOLM
Telefon: 08-7441290 Rose-Marie Swedén
E-mejl: rose-marie.sweden@dhr.se

ÄNDAMÅL: Utdelning skall göras till föräldrar eller andra närstående som vårdar gravt handikappade eller utvecklingsstörda barn (yngre syskon) i hemmet. Utdelningen skall utgöra hjälp till behövlig avkoppling eller till åtgärd/anordning som underlättar skötseln och vården i hemmet.
VEM KAN SÖKA: Endast bidrag till personer med
betydande rörelsehinder, som ej har sin grund i en utvecklingsstörning eller neuropsykosociala symtom.

Mer info och ansökan här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar