http://rpc.twingly.com/ Fonder, stiftelser & Stipendier att söka!!: Elin Gunnemarks stiftelse för gravt handikappade eller utvecklingsstörda barn

Annons för Cocopanda

Annons för Cocopanda
Gör ett väl värt besök i Cocopandas Outlet!

tisdag 10 januari 2017

Elin Gunnemarks stiftelse för gravt handikappade eller utvecklingsstörda barn

Elin Gunnemarks stiftelse för gravt handikappade eller utvecklingsstörda barn
c/o DHR:s Bidragsstiftelse
Alsnögatan 7 4tr,
11641 STOCKHOLM
Telefon: 08-7441290 Rose-Marie Swedén
E-mejl: rose-marie.sweden@dhr.se

ÄNDAMÅL: Utdelning skall göras till föräldrar eller andra närstående som vårdar gravt handikappade eller utvecklingsstörda barn (yngre syskon) i hemmet. Utdelningen skall utgöra hjälp till behövlig avkoppling eller till åtgärd/anordning som underlättar skötseln och vården i hemmet.
VEM KAN SÖKA: Endast bidrag till personer med
betydande rörelsehinder, som ej har sin grund i en utvecklingsstörning eller neuropsykosociala symtom.

Mer info och ansökan här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar