http://rpc.twingly.com/ Fonder, stiftelser & Stipendier att söka!!: Greta Pärmans stiftelse

Buyersclub

Buyersclub
Bli medlem och hämta hem dina gratisprodukter!

söndag 1 januari 2017

Greta Pärmans stiftelse

Greta Pärmans stiftelse
SEB Institutioner & Stiftelser
106 40 Stockholm
Telefon: 08-763 7220
E-mejl: privatebanking@seb.se 

ÄNDAMÅL: Att lämna bidrag till handikappade för införskaffande av hjälpmedel som har till syfte att underlätta deras vardagliga liv, behov och sysslor, samt för att möjliggöra ett aktivt och utåtriktat liv i samhället. Stiftelsens ändamål skall uppfyllas genom att handikappade ges möjlighet att söka bidra ur fondens medel.Stiftelsen riktar sig främst till handikappade ungdomar, men även äldre handikappade kan komma i fråga.

Hmmm Finns två olika adresser till stiftelsen. Vet inte ännu om SEB har den nu eller om de lämnat ifrån sig uppdraget. Återkommer. Här är den andra adressen jag har hittat.

Greta Pärmans stiftelse för hjälpmedel till handikappade
Box 148147 23 TUMBATel: 08-530 602 40

1 kommentar: