http://rpc.twingly.com/ Fonder, stiftelser & Stipendier att söka!!: Pers och Din-Dins stiftelsen för handikappade barn

Buyersclub

Buyersclub
Bli medlem och hämta hem dina gratisprodukter!

lördag 7 januari 2017

Pers och Din-Dins stiftelsen för handikappade barn

Pers och Din-Dins stiftelsen för handikappade barn
c/o Lisbeth Erixon
AB Segulah
Box 5483
11484 STOCKHOLM
Telefon: 08-4428962
E-mejl: erixon@segulah.se
Webbsida:

ÄNDAMÅL: Att hjälpa och stödja fysiskt och mentalt handikappade barn, genom att utdela penningbidrag till handikappade barn för att förbättra deras vård och livssituation, ge bidrag till institutioner och handikappade barn för inköp av handikappmedel, ekonomiskt stödja drift av skolor, vårdhem och andra institutioner för handikappade barn, ekonomiskt stödja forsknings- och utvecklingsarbete beträffande handikappades situation och hjälpmedel för att underlätta deras situation, ekonomiskt stödja medicinsk forskning rörande förebyggande och behandling av sjukdomar som orsakar handikapp hos barn samt på annat sätt stödja och hjälpa handikappade barn.
VEM KAN SÖKA: Enskilda och juridiska personer i Sverige
ANSÖKAN: När som helst under året. Ingen särskild blankett behövs. Skriftligt svar sändes till alla som söker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar