http://rpc.twingly.com/ Fonder, stiftelser & Stipendier att söka!!: Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

Buyersclub

Buyersclub
Bli medlem och hämta hem dina gratisprodukter!

söndag 29 januari 2017

Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

Ändamål

Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond har till ändamål att ge bidrag till barn och ungdomar med sjukdom eller funktionshinder samt understödja medicinsk forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionshinder.
Av det för utdelning tillgängliga beloppet utdelas 2/3 som bidrag till barn och ungdomar, samt 1/3 till forskning.

Bidrag till barn/ungdom

Bidrag kan sökas av barn och ungdomar med sjukdom eller funktionshinder som är under 25 år och bor i Göteborg eller Bohuslän.
Till barn och ungdomar ges antingen helt eller halvt bidrag (5 000 kr respektive  2500 kr) till vård, rekreation, förbättring av sociala förhållanden eller till trivselskapande åtgärder. Bidrag utgår inte till ändamål som regelmässigt tillgodoses av allmänna medel.

Bidrag lämnas som regel högst 3 gånger till samma barn/ungdom.

Ansökan skall senast den 10 mars insändas till stiftelsens sekreterare. Utdelning av bidrag beräknas ske under maj månad.

Mer info och ansökan HÄR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar