http://rpc.twingly.com/ Fonder, stiftelser & Stipendier att söka!!: Stockholms Dövas Förening stiftelse för Gåvomedel

Buyersclub

Buyersclub
Bli medlem och hämta hem dina gratisprodukter!

söndag 22 januari 2017

Stockholms Dövas Förening stiftelse för Gåvomedel

Stockholms Dövas Förening stiftelse för Gåvomedel
Stiftelsen har till ändamål att inom föreningens verksamhetsområde, med medel som överlämnats av föreningens eller andra, hjälpa döva personer och verka för rehabilitering och utbildning av döva barn, ungdomar och vuxna. Ändamålet tillgodoses genom bidrag till behövande döva, till vetenskaplig forskning samt till vidareutbildning av personer som arbetar för döva. Bidrag kan beviljas person, institution, förening eller annan som använder bidraget för nämnda ändamål. Stiftelsen får i egen regi icke bedriva någon verksamhet av angivet slag.

Mer info och ansökan här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar