http://rpc.twingly.com/ Fonder, stiftelser & Stipendier att söka!!: Crafoordska Stiftelsen

Buyersclub

Buyersclub
Bli medlem och hämta hem dina gratisprodukter!

söndag 29 januari 2017

Crafoordska Stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för enskild person eller organisation stödja följande ändamål till förmån för allmänheten:

  • Handikapp, t ex kvalificerade ekonomiska problem på grund av barns/ungdoms handikapp.
  • Idrott som stöd till idrottsföreningars ungdomsverksamhet.
  • Kulturell eller konstnärlig verksamhet kan beviljas till sökande från hela riket om de av Stiftelsen bedöms ha riksintresse. Bidrag ges ej till bolag.
  • Studier / utbildning,till enskild person endast för postgymnasiala ändamål (vilket innebär att alla ansökningar från förskolenivå t o m gymnasienivå t.ex. Montessoriskolor, avvisas) fram till postgymnasial grundexamen, till person, som under ansökningsåret fyller högst 28 år och som uppbär fulla studiemedel från CSN. Anslag kan dock övervägas om den sökande med sammanhängande studier överskridit CSN:s maximalt tillåtna antal terminer för studiestöd. Anslag utgår inte till studier som enbart läses utomlands. Bidrag ges till en eller två terminer utomlandsstudier, inte till studier i Sverigetill förening som stödjer ungdomars postgymnasiala studier (bidrag till handikappade barns studier kan beviljas under punkt 1 ovan)
  • Barns och ungdomars fostran, främst till föreningar som främjar denna, t ex scouting, friluftsverksamhet, drogbekämpning, o dyl

Samtliga ovanstående anslag beviljas endast till sökande med anknytning till Skåne (se dock punkt 3 ovan). För studerande gäller att man är folkbokförd i Skåne eller tagit majoriteten av sina akademiska poäng vid högskola eller universitet i Skåne.
Bidrag ges ej till individuell humanitär hjälp eller till egen lön.

Mer info och ansökan HÄR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar