http://rpc.twingly.com/ Fonder, stiftelser & Stipendier att söka!!: Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond (upp till 30 år)

Buyersclub

Buyersclub
Bli medlem och hämta hem dina gratisprodukter!

söndag 29 januari 2017

Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond (upp till 30 år)

Riktlinjer för bidrag till enskilda

Fullständigt ifylld ansökningsblankett, aktuellt intyg och kopia på ”Besked om årlig beskattning” eller ett intyg från Skatteverket är ett absolut krav för prövning av ansökan.
En 30-årsgräns tillämpas (man får inte ha fyllt 30 år vid ansökningstillfället).

Bidrag beviljas inte två år i rad till samma sökande/familj oavsett ändamål.
Bidrag beviljas inte till olika former av träning, t ex sjukgymnastik, behandlingar av olika slag, körkortsutbildning, tandvård, läkarvård, mediciner, hälsokost, glasögon, kläder, skor, allmänt ekonomiskt stöd, inköp som gjorts med avbetalning eller till studier i utlandet om motsvarande utbildningar finns att tillgå i Sverige.

När det gäller bidrag till bil utgår inte bidrag till dem som erhållit helt grundbidrag (60 000 kr) och vill byta den bil de köpt med hjälp av bilstöd från försäkringskassan innan nio år förflutit.
I övrigt hänvisas till tidigare beslut om bidrag till bil:

Direktionen beslutade den 20 mars 1989 (3 §), att fr o m den 1 juli 1989 skall utan hinder av bestämmelserna om statsbidrag till anskaffning av bilbidrag kunna beviljas för detta ändamål, om det föreligger synnerliga skäl och den sökandes ekonomi bedöms inte utgöra något hinder därför. Med synnerliga skäl avses t ex:
ensamstående förälder med funktionshindrat barn
flera funktionshindrade barn i samma familj
behov av särskilt stort fordon

För enskilda (lämnas in tidigast i november 2016 och senast den 15 februari 2017)
Observera att bidragsperioden endast avser aktiviteter under tiden 15 maj 2017 -> 15 maj 2018

Mer info och ansökan HÄR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar