http://rpc.twingly.com/ Fonder, stiftelser & Stipendier att söka!!: Norrbacka-Eugeniastiftelsen

tisdag 10 januari 2017

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Box 12851
11298 STOCKHOLM
Telefon: 08-751 1829
E-mejl: info@norrbacka-eugenia.se

Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén. Bidraget avser inte att täcka den totala kostnaden. Bidrag ges högst tre gånger under en period på fem år.

Mer info och ansökan här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar