http://rpc.twingly.com/ Fonder, stiftelser & Stipendier att söka!!: Södertäljes sjukhus

Buyersclub

Buyersclub
Bli medlem och hämta hem dina gratisprodukter!

fredag 20 januari 2017

Södertäljes sjukhus

Fonder att söka för Södertäljes sjukhus. Kontakta kurator på sjukhuset för mer info och ansökan.
Telefonnummer: 08-550 240 00

Hedlunds bidragsfond, Stiftelsen Oscar och Karin
Disponibel avkastning skall ha som ändamål att lämna bidrag till lungsjuka bosatta
i Stockholms län i samband med öppen eller sluten vård vid sjukhusen och
att avkastningen undantagsvis får användas även för tillfällig hjälp åt patienters
hustru / man eller barn.

Wallins bidragsfond, Stiftelsen Nils och Sonja
Disponibel avkastning skall användas dels för bidrag för beredande av vård åt behövande
patienter från Stockholms län, vilka kan befinnas vara i behov av medicinsk
efterbehandling och konvalescentvård av olika slag efter genomgången operation
eller annan medicinsk eller kirurgisk behandling i första hand vid neurokirurgisk
eller neurologisk klinik, i andra hand vid annan öppen eller sluten kirurgisk
eller medicinsk vård inom Stockholms län, dels vid behov, för bidrag till donators
eller hennes makes syskon enligt donationsvillkoren.

Gebers konvalescenthem, Stiftelsen Martin
Disponibel avkastning skall användas till bidrag till behövande personer inom
Stockholms läns landstings upptagningsområde i behov av konvalescentvistelse
efter sjukhusvård.

Dannströms driftkostnadsfond, Stiftelsen Isidor
Disponibel avkastning skall gälla som bidrag till behövande personer inom Stockholms
läns landsting i behov av konvalescentvistelse efter sjukhusvård.

Envalls driftkostnadsfond, Stiftelsen Selma
Disponibel avkastning skall gälla som bidrag till behövande personer inom Stockholms
läns landsting i behov av konvalescentvistelse efter sjukhusvård.

Pålsons driftkostnadsfond, Stiftelsen Albert och Hulda
Disponibel avkastning skall gälla som bidrag till behövande personer inom Stockholms
läns landsting i behov av konvalescentvistelse efter sjukhusvård.

Sjuksköterskornas och fru Galathée Lamms bidragsfond, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall lämnas som bidrag till behövande sjuksköterskor vid
något av Stockholms läns landstings sjukhus för rekreation i samband med sjukdom
eller för enskilda angelägenheter.
AB SLL Internfinans
2016-02-22

Lindahls bidragsfond, Stiftelsen Axel
Disponibel avkastning skall användas i första hand vid Södertälje sjukhus till förmån
för långvarigt sjuka företrädesvis från Södertälje kommun.

Södertälje sjukhus frisängsfond för patienter från Södertälje kommun, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall användas i första hand vid Södertälje sjukhus till patienter
företrädesvis från Södertälje kommun.

Södertälje sjukhus frisängsfond, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall användas till förmån för patienter vid i första hand
Södertälje sjukhus.

Palm-Martins frisängsfond för kvinnliga patienter från Södertälje
kommun, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall användas för kvinnliga patienter från företrädesvis
Södertälje kommun vid i första hand Södertälje sjukhus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar