http://rpc.twingly.com/ Fonder, stiftelser & Stipendier att söka!!: Södersjukhuset

Buyersclub

Buyersclub
Bli medlem och hämta hem dina gratisprodukter!

fredag 20 januari 2017

Södersjukhuset

Fonder att söka för Södersjukhuset. Kontakta kurator på sjukhuset för mer info och ansökan.
Telefonnummer : 08-616 10 00

Cronstedts frisängsfond, Stiftelsen Alfhild
Disponibel avkastning skall användas till frisängar på sjukhus i Stockholm till
förmån för i Stockholms stad hemmahörande och mantalsskrivna personer.

Hedlunds bidragsfond, Stiftelsen Oscar och Karin
Disponibel avkastning skall ha som ändamål att lämna bidrag till lungsjuka bosatta
i Stockholms län i samband med öppen eller sluten vård vid sjukhusen och
att avkastningen undantagsvis får användas även för tillfällig hjälp åt patienters
hustru / man eller barn.

Ihrfeltska barn- och ungdomsfonden, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall användas till ekonomiskt eller med hänsyn till hemeller
familjeförhållande behövande barn och ungdomar i åldern 3-18 år, bosatta i
Stockholm, som är i behov av vård eller hjälp till följd av sjukdom, fysiskt handikapp
eller annan därmed jämförlig orsak, allt i den mån utgiften för vården eller
hjälpen inte skall bestridas av allmänna medel eller eljest i särskild ordning.

Johanssons bidragsfond, Stiftelsen Micka
Disponibel avkastning skall användas för att främja vården av behövande ålderstigna,
sjuka eller lytta och skall ställas till kuratorernas vid Stockholms Stads
lasarettssjukhus förfogande med fördelning dem emellan på basis av ungefärliga
antalet vårdplatser vid respektive sjukhus. Medlen skola begagnas för understöd åt
sådana personer, som avses med fondens ändamål och som efter erhållen vård
lämnat sjukhuset och äro i trängande behov av eftervård i vidaste bemärkelse.

Nilssons donationsfond, Stiftelsen Frans
Disponibel avkastning skall användas till hjälp åt välfrejdade fattiga konvalescenter
för hälsans återvinnande.

Stenbergs bidragsfond, Stiftelsen Tyra
Disponibel avkastning skall utdelas av kuratorerna vid sjukhusen inom Stockholms
läns landsting, utdelningen skall i första hand ske till hjälp åt behövande
sjuka eller deras familjer från förutvarande Stockholms stad.

Wallins bidragsfond, Stiftelsen Nils och Sonja
Disponibel avkastning skall användas dels för bidrag för beredande av vård åt behövande
patienter från Stockholms län, vilka kan befinnas vara i behov av medicinsk
efterbehandling och konvalescentvård av olika slag efter genomgången operation
eller annan medicinsk eller kirurgisk behandling i första hand vid neurokirurgisk
eller neurologisk klinik, i andra hand vid annan öppen eller sluten kirurgisk
eller medicinsk vård inom Stockholms län, dels vid behov, för bidrag till donators
eller hennes makes syskon enligt donationsvillkoren.

Letterstedska fonden till hjälp för sjuka resande, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall användas i första hand i såväl sluten som öppen vård
till förmån för behövande patienter som företrädesvis är bosatta utomlands och
som insjuknat under resa till Stockholm eller vid tillfälligt besök i Stockholm.
I andra hand kan avkastningen användas för bidrag till behövande patienter som
behandlas i sluten eller öppen vård inom Stockholm läns landsting.

Gebers konvalescenthem, Stiftelsen Martin
Disponibel avkastning skall användas till bidrag till behövande personer inom
Stockholms läns landstings upptagningsområde i behov av konvalescentvistelse
efter sjukhusvård.

Dannströms driftkostnadsfond, Stiftelsen Isidor
Disponibel avkastning skall gälla som bidrag till behövande personer inom Stockholms
läns landsting i behov av konvalescentvistelse efter sjukhusvård.

Envalls driftkostnadsfond, Stiftelsen Selma
Disponibel avkastning skall gälla som bidrag till behövande personer inom Stockholms
läns landsting i behov av konvalescentvistelse efter sjukhusvård.

Pålsons driftkostnadsfond, Stiftelsen Albert och Hulda
Disponibel avkastning skall gälla som bidrag till behövande personer inom Stockholms
läns landsting i behov av konvalescentvistelse efter sjukhusvård.

Sjuksköterskornas och fru Galathée Lamms bidragsfond, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall lämnas som bidrag till behövande sjuksköterskor vid
något av Stockholms läns landstings sjukhus för rekreation i samband med sjukdom
eller för enskilda angelägenheter.

F.d. Sabbatsbergs sjukhus hjälpfond, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall användas för bidrag till behövande patienter boende
inom Stockholms stad som utskrives från något av Stockholms läns landstings
sjukhus.

Håléns minnesfond, Stiftelsen Nanny och Hugo
Disponibel avkastning skall lämna bidrag till institution, som främjar behövande
personer, vilka lider av kärlkramp eller annan hjärtsjukdom eller enskilda behö-
vande personer, vilka lider av ovan nämnda sjukdomar.

Öbergs frisängsfond, Stiftelsen Bror
Disponibel avkastning skall användas såsom bidrag till en frisäng på Södersjukhuset,
vilken skall ställas till förfogande för en behövande patient.

Lundstedts gåvofond, Kerstin
Gåvomedlen skall användas till eftervård av patienter på Södersjukhuset, vilka
drabbats av stroke.

Hjorts frisängsfond, Stiftelsen Edvard och Ida
Disponibel avkastning skall användas vid i första hand Nacka sjukhus till förmån
för patienter från Värmdö församling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar